704/2008

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maitokiintiöistä 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (562/2006) 21 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 160/2008 sekä

muutetaan 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä 10 §:n 1 momentti on asetuksessa 160/2008:

8 §
Viitemäärän kauppa peltojen vuokrauksen yhteydessä

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös tilannetta, jossa tuottaja on vuokrannut maatilansa tai yli kaksi kolmasosaa sen pelloista vähintään kuudeksi vuodeksi useammalle henkilölle. Maatilan viitemäärä on tällöin myytävä vuokralaisille vuokrattujen peltojen pinta-alojen suhteessa. Tästä jakoperusteesta voidaan poiketa, jos jakoperuste tuottajien tilusten sijainti ja tuotantorakennusten vapaa kapasiteetti huomioon ottaen johtaisi epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen.

9 §
Yhdistäminen peltoalan perusteella

Jos tuottaja, jolla on ennestään maatila, on ostanut tai vuokrannut vähintään viideksi vuodeksi kulkukelpoista tietä pitkin mitattuna enintään 60 kilometrin etäisyydellä talouskeskuksesta sijaitsevan maatilan tai yli kaksi kolmasosaa tällaisen maatilan pelloista, ostetun tai vuokratun maatilan viitemäärä tai osa siitä siirretään hakemuksesta ostajalle tai vuokralaiselle osapuolten sopimuksen mukaisesti ja, jos ostajalla tai vuokralaisella on ennestään viitemäärä, se yhdistetään aikaisempaan viitemäärään. Aviopuolisoiden ja perintökaaren (40/1965) 2 luvun mukaisten sukulaisten viitemäärät yhdistetään kuitenkin riippumatta etäisyydestä talouskeskukseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös kahta tai useampaa tuottajaa, jotka ovat ostaneet tai vuokranneet vähintään viideksi vuodeksi maatilan tai yli kaksi kolmasosaa sen pelloista. Maatilan viitemäärä tai sen osa jaetaan tällöin tuottajien kesken ostettujen tai vuokrattujen peltojen pinta-alojen suhteessa. Tästä jakoperusteesta voidaan poiketa, jos jakoperuste tuottajien tilusten sijainti ja tuotantorakennusten vapaa kapasiteetti huomioon ottaen johtaisi epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen.


10 §
Yhdistäminen yhteenliittymälle

Kahden tai useamman tuottajan muodostaman yhteenliittymän osakkaiden yhteenliittymän hallintaan asettamat viitemäärät voidaan hakemuksesta yhdistää, jos:

1) yhteenliittymä on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö taikka verotusyhtymä;

2) hakijat esittävät yhteenliittymän perustamissopimuksen sääntöineen;

3) osakkaiden osuudet yhteenliittymässä vastaavat kohtuullisessa määrin osakkaiden yhteenliittymän hallintaan asettamia viitemääriä; sekä

4) yhteenliittymän kestoksi on sovittu vähintään kolme vuotta.


12 §
Väliaikainen vuokraaminen

Edellytyksenä viitemäärän osuuden väliaikaiselle vuokraamiselle on vuokranantajan ja vuokralaisen tilojen talouskeskusten sijaitseminen samalla 2 §:ssä mainituissa valtioneuvoston asetuksissa määritellyllä tukialueella seuraavasti: A, B lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvia kuntia, C1, C2, C2 pohjoinen, C3, C4 ja Ahvenanmaan maakunta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.