698/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinkokorvauksista ja arviointiperusteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 4 §:n 2 momentin ja 5 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 92/1995 ja 5 § laissa 433/2007:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983), jäljempänä tulvavahinkolaki, nojalla korvattavien vahinkojen ja kustannusten määristä korvattavista osuuksista ja tietyistä arviointiperusteista.

2 §
Korvausprosentit

Puutarhatuotteille, korjatulle sadolle ja puustolle aiheutuneista vahingoista korvataan enintään 60 prosenttia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista vahingoista. Muille tulvavahinkolaissa tarkoitetuille korvauskohteille aiheutuneista vahingoista korvataan enintään 80 prosenttia.

3 §
Arviointiperusteista

Hakijan suorittama oma työ sekä omaan työhön rinnastettava ulkopuolisen työvoiman käyttö korvataan käyttäen laskentaperusteena 10 euron tuntikorvausta. Hakijan hallinnassa olevalla traktorilla tai siihen verrattavalla koneella tehty työ korvataan käyttäen laskentaperusteena lisäksi 20 euron tuntikorvausta. Työstä on pidettävä tuntikirjaa.

Tulvan sadolle aiheuttama vahinko arvioidaan käyttämällä soveltuvin osin satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) 6 §:n mukaisesti määriteltyjä yksikköhintoja ja 7 §:ssä määriteltyjä normisatoja.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.