697/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta 31 päivänä tammikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (64/2008) 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 13 §:n 3 momentti seuraavasti:

5 §
Pohjoisen hehtaarituen määrä

Pohjoista hehtaaritukea myönnetään vuoden 2008 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä pellosta enintään seuraavasti:

Tukialueet C1, C2 sekä C2
pohjoinen ja saaristo euroa/ha
Vehnä 47
Ruis 112
Mallasohra 70
Sokerijuurikas 80
Tärkkelysperuna 133
Tukialueet C1―C4 euroa/ha
Avomaanvihannekset 348

7 §
Yleinen hehtaarituki

Yleistä hehtaaritukea myönnetään vuoden 2008 kasvukauden ajan viljelyksessä olevasta peltoalasta enintään seuraavasti:

Tukialue euroa/ha
peltokasvit ja kesanto
C2, C2 pohjoinen ja saaristo 30
C3 46
C4 97
muu viljelyksessä oleva peltoala euroa/ha
C2, C2 pohjoinen ja saaristo 35
C3 51
C4 102

13 §
Eläinyksikköä kohti myönnettävät tuet

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialueet/tuki euroina
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1, P2 P3, P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 295 295 371 446 446 631 631
Sonnit ja härät 414 422 498 574 574 759 759
Uuhet 390 398 474 935 1049 1225 1225
Kutut 317 325 342 624 670 684 793
Hevoset 383 383 420 383 383 420 420
Siat
Emakot ja karjut 288 250 293 293 293 293 293
Lihasiat ja nuoret siitossiat 288 250 293 293 293 293 293
Kanat, mukaan lukien emokanat 280 243 293 360 360 360 360
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 234 208 263 263 263 263 263
Muu lihasiipikarja 234 208 263 263 263 263 263
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo
Tukialueet/tukiyksikkökerroin
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1, P2 P3, P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sonnit ja härät 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uuhet 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Kutut 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hevoset 0,73 0,73 0,59 0,73 0,73 0,63 0,63
Siat
Emakot ja karjut 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiat ja nuoret siitossiat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kanat, mukaan lukien emokanat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muu lihasiipikarja 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.