696/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 31 päivänä tammikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (63/2008) 6 §:n 3 momentti seuraavasti:

6 §
Eläinyksikköä kohti myönnettävät tuet

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialueet A ja B euroa/eläinyksikkö
Emolehmät ja emolehmähiehot 73
Sonnit ja härät 187
Uuhet 184
Kutut 184
Hevoset 187
Siat
Emakot ja karjut 174
Lihasiat ja nuoret siitossiat 174
Kanat, mukaan lukien emokanat 172
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 157
Muu lihasiipikarja 157


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.