693/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 20 päivänä lokakuuta 2005 annetun asetuksen (836/2005) 6 §:n 3 momentti seuraavasti:

6 §

Kun jäädyttämispyyntö tehdään menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi, 2 momentissa tarkoitetun oikeusapupyynnön tekemiseen toimivaltainen viranomainen on oikeusrekisterikeskus Ruotsiin tai Tanskaan tehtävien oikeusapupyyntöjen osalta tai sovellettaessa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (222/2008) mukaista menettelyä. Muussa tapauksessa toimivaltainen viranomainen on oikeusministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2008.

HE 47/2007
LaVM 3/2008
EV 7/2008
Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS; EUVL N:o L 328, 24.11.2006, s. 59

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Kirsi Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.