692/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

säädetään vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta 11 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (222/2008) 17 §:n nojalla:

1 §

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2006/783/YOS muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset ovat asetuksena noudatettavia.

2 §

Oikeusrekisterikeskuksen on kunkin tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava oikeusministeriölle niiden tapausten lukumäärä, joissa Suomessa on sovellettu puitepäätöksen 17 artiklan b alakohtaa, sekä toimitettava ministeriölle tiivistelmä alakohdassa tarkoitettujen kieltäytymispäätösten perusteluista. Oikeusministeriö toimittaa tiedot edelleen Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2008.

HE 47/2007
LaVM 3/2008
EV 7/2008
Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS; EUVL N:o L 328, 24.11.2006, s. 59

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Kirsi Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.