674/2008

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty maahanmuutto- ja eurooppaministerin esittelystä, säädetään:

1 §

New Yorkissa 30 päivänä elokuuta 1961 kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehty yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä toukokuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä heinäkuuta 2008 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 7 päivänä elokuuta 2008, tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2008 annettu laki (493/2008) tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2008.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2008.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 97/2008)

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.