673/2008

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty maahanmuutto- ja eurooppaministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Strasbourgissa 6 päivänä marraskuuta 1997 kansalaisuudesta tehty eurooppalainen yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä toukokuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä heinäkuuta 2008 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 6 päivänä elokuuta 2008, tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomi on hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä tehnyt seuraavat varaumat ja antanut seuraavan ilmoituksen:

Suomi tekee yleissopimuksen 29 artiklan 1 kappaleen mukaisesti 21 artiklan 3 kappaleen g kohtaan varauman, jonka mukaan 21 artiklaan perustuvat velvoitteet eivät sido Suomea määrättäessä joukkoja asevelvollisuuslain nojalla ylimääräiseen palvelukseen, jolla tarkoitetaan normaaliolojen vakavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa määrättävää palvelusta, jonka tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää puolustusvalmiutta ja harjoittaa joukkokokonaisuuksia niille suunnitellussa kokoonpanossa niin, että joukko voidaan tarvittaessa määrätä liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen.

Suomi tekee yleissopimuksen 29 artiklan 1 kappaleen mukaisesti yleissopimuksen 22 artiklan a kohtaan varauman, jonka mukaan toisessa sopimusvaltiossa varusmiespalveluksesta vapautetun ei katsota suorittaneen varusmiespalvelusta Suomessa. Henkilö voidaan kuitenkin vapauttaa varusmiespalveluksesta asevelvollisuuslain 74 tai 76 §:n nojalla.

Suomi ilmoittaa yleissopimuksen 22 artiklan b kohdassa tarkoitetuksi iäksi 30 vuotta.

3 §

Kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2008 annettu laki (492/2008) tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

4 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 94/2008)

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.