657/2008

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suositusten soveltamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuesta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 13 §:n 4 momentin sekä 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 275/2004:

1 §

Maatalouden rakennetuesta annetun lain (1476/2007) ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisessa rakentamista koskevassa tukitoiminnassa sovelletaan tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä- ja suosituksista 7 päivänä tammikuuta 2002 annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (6/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lisäksi kyseisessä tukitoiminnassa sovelletaan tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 13 päivänä toukokuuta 2004 annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (391/2004) sekä tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 2 päivänä marraskuuta 2005 annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (848/2005) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja asetuksia sovelletaan kuitenkin vain mikäli Euroopan yhteisön tai kansallisessa lainsäädännössä taikka sen nojalla annetuissa asetuksissa ei toisin säädetä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.