654/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista 15 päivänä helmikuuta 2008 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (107/2008) 2 §:n johdantokappale ja 13―15 kohta sekä 3 §:n johdantokappale ja 9―11 kohta, sekä

lisätään asetuksen 2 §:ään uusi 16―18 kohta sekä 3 §:ään uusi 12 kohta, seuraavasti:

2 §
Maksulliset Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista peritään kiinteät maksut seuraavasti:


13) KHT-yhteisön vuosimaksu 1 400 euroa, minkä lisäksi KHT-yhteisöltä peritään lisämaksuna yhteisössä viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä työskennelleiden KHT-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 180 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä;

14) maksu KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laaduntarkastuksesta 1 000 euroa;

15) maksu muusta tarkastuksesta 130 euroa tunnilta;

16) maksu KHT- ja HTM-tutkinnon lisätehtävästä siten, että 1―3 opintopisteen laajuisen lisätehtävän maksu on 180 euroa, 4―6 opintopisteen lisätehtävän 360 euroa ja 7―9 opintopisteen lisätehtävän 540 euroa;

17) kelpoisuuskokeeseen osallistumismaksu 305 euroa KHT-hakijalta ja 245 euroa HTM-hakijalta; sekä

18) ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 euroa.

3 §
Maksulliset kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista peritään kiinteät maksut seuraavasti:


9) HTM-yhteisön vuosimaksu 830 euroa, minkä lisäksi peritään HTM-yhteisöltä lisämaksuna yhteisössä viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä työskennelleiden KHT- ja HTM-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 100 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä;

10) maksu HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laaduntarkastuksesta 1 000 euroa;

11) maksu muusta tarkastuksesta 130 euroa tunnilta; sekä

12) ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Hallitussihteeri
Sanna Alakare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.