652/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (340/2001) 3 §:n 2 momentti, 6, 11 ja 13―15 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Tuen hakeminen

Tukea on haettava Maaseutuviraston asianomaisen tuen hakemista varten vahvistamalla lomakkeella. Jos tukihakemus on tehty muulla tavalla kirjallisesti, tuen myöntämisen edellytyksenä on että, hakemusta täydennetään täyttämällä asianmukainen lomake tai antamalla lomakkeella kysytyt tiedot ja sitoumukset muulla tavoin kirjallisesti. Hakijan, hänen edustajansa tai valtuuttamansa on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä hakulomakkeen täyttöohjeiden mukaiset liitteet.


7 §
Avustuksen maksaminen

Nuoren viljelijän aloitustukea lukuun ottamatta avustuksen maksamista on haettava Maaseutuviraston asianomaisen tuen maksamista varten vahvistamalla lomakkeella, joka toimitetaan tuen saajalle tuen myöntämistä koskevan päätöksen yhteydessä. Hakemukseen on liitettävä hakulomakkeen täyttöohjeiden mukaiset liitteet.


8 §
Maanostolainan nostaminen

Maanostolainan saa nostaa enintään kahdessa erässä.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.