647/2008

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista 22 päivänä toukokuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (333/2008) 5 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:

5 §
Suunnittelijan pätevyys

Suunnittelijan tulee olla riittävästi perehtynyt peltosalaojituksen suunnitteluperusteisiin ja suunnittelukäytäntöön. Suunnittelijalla tulee lisäksi olla tutkintotodistus Opetushallituksen hyväksymän maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinnon salaojitusosiosta.

10 a §
Tiheä salaojitus

Poiketen siitä, mitä 10 §:ssä säädetään, esipäällysteenä voidaan käyttää myös suojakangasta, jonka neliömetripaino on vähintään 40 grammaa ja jossa orgaanisen aineksen osuus on vähintään 40 ja enintään 50 prosenttia sillä edellytyksellä, että soraa käytettäessä ei ole tarvetta suojata putkea sen alapuolelta 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Tiheään salaojitukseen ei sovelleta, mitä 3 §:ssä säädetään enimmäismetrimääristä.

Tukikelpoinen kustannus on korkeintaan 1,50 euroa salaojametriä kohden ja hehtaaria kohti korkeintaan 2 800 euroa turvemailla, 2 300 euroa savi-, hiesu- ja hiuemailla, 2 000 euroa hietamailla sekä 1 400 euroa urpaantuneilla mailla ja täydennysojituksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2008.

Suunnittelijalla tulee olla 5 §:ssä tarkoitettu tutkintotodistus viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.