609/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus henkivakuutusyhtiön ennakoivaan valvontaan liittyvien pääomavaatimusten laskennasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 12 luvun 7 §:n nojalla:

1 §
Vakuutustekniseen riskiin liittyvä pääomavaatimus

Vakuutusyhtiölain (521/2008) 12 luvun 4 §:ssä tarkoitetun vakuutusteknisen riskin laskentakaavaan sovelletaan vastaavasti, mitä mainitun lain 11 luvun 12 §:n 1 momentissa säädetään henkivakuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäismäärän laskemisesta kuitenkin niin, että saman luvun 13 §:n 2 momentissa, 14 §:n 2 momentissa ja 15 §:ssä toimintapääoman vähimmäismäärän laskelmissa käytetyn 4 prosentin sijasta vakuutustekniseen riskiin liittyvää pääomavaatimusta laskettaessa prosentti on 1.

2 §
Vastapuoliriskiin liittyvä pääomavaatimus

Vastapuoliriskiin liittyvä pääomavaatimus lasketaan liitteen 1 kaavalla (1).

3 §
Operatiiviseen riskiin liittyvä pääomavaatimus

Operatiiviseen riskiin liittyvä pääomavaatimus lasketaan liitteen 1 kaavalla (2).

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Liite 1

Vastapuoliriskiin liittyvä pääomavaatimus lasketaan kaavalla

(1) Σi giHi,

missä

gi on joukkovelkakirjalainan, vakioimattoman johdannaissopimuksen tai jälleenvakuutuksen myöntäjän tai rahamarkkinavälineiden haltijan i luottoluokituksesta riippuva kerroin,

ja

Hi on kyseisen sopimuksen nettomäärän markkina-arvo. Hi ei kuitenkaan voi olla negatiivinen.

Luottoluokista ja niihin liittyvistä kertoimista säädetään tarkemmin Vakuutusvalvontaviraston määräyksellä vakuutusyhtiölain 12 luvun 8 §:n mukaisesti.

Operatiiviseen riskiin liittyvä pääomavaatimus lasketaan kaavalla

(2) a1B + a2V,

missä B on tarkasteluhetkeä edeltävän viimeisen 12 kuukauden aikana kerätty maksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta ja V on tarkasteluhetken markkinaehtoinen vastuuvelka ennen jälleenvakuuttajien osuutta ja ilman riskimarginaalia. Parametreista a1 ja a2 säädetään Vakuutusvalvontaviraston määräyksellä vakuutusyhtiölain 12 luvun 8 §:n mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.