595/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 15/08 5.9.2008 15.9.2008

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 77 2005.

Neuvoston direktiivi 93/74/ETY (31993L0074); EYVL N:o L 237, 22.9.1993, s. 23
Komission direktiivi 2008/4/EY (32008L0004); EUVL N:o L 6, 10.1.2008, s. 4
Komission direktiivi 2008/38/EY (32008L0038); EUVL N:o L 62, 6.3.2008, s. 9
Komission direktiivi 2008/82/EY (32008L0082); EUVL N:o L 202, 31.7.2008, s. 48

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Eeva Saarisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.