589/2008

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

lisätään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 7 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun valtioneuvoston asetukseen (675/2007) uusi 19 a § seuraavasti:

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen muihin kehittämistoimenpiteisiin
19 a §
Yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun

Sen estämättä, mitä 6 ja 16―19 §:ssä säädetään, yrityksen kehittämisavustusta tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun voidaan pienelle ja keskisuurelle yritykselle myöntää:

1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin;

2) palkkamenoihin; sekä

3) matkamenoihin.

Avustuksen määrä voi olla enintään 70 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista.

Avustuksen enimmäismäärä on 15 000 euroa ja se myönnetään de minimis –tukena.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2008.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Mikko Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.