554/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 31 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) 7 §:n 4 momentti, 16 §:n 2 momentti ja 19 §:n 2 momentin 5 kohta sekä

lisätään 19 §:n 2 momenttiin uusi 6 kohta seuraavasti:

7 §
Jatkokoulutuksen sisältö ja toteutus

Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kahden viikon kuluessa. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen.

16 §
Opetusvälineitä ja -menetelmiä sekä oppitunnin kestoa koskevat vaatimukset

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa käytettävässä opetusajoneuvossa on oltava erilliset hallintalaitteet opettajaa varten, jos opetukseen on sovellettava ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa ajo-opetusta koskevia säännöksiä, joissa edellytetään hallintalaitteiden käyttöä. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa käytettävän simulaattorin on oltava ajokorttikoulutuksen ajo-opetukseen hyväksytty.


19 §
Rekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät

Koulutuskeskuksen on ilmoitettava:


5) 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun opetustodistuksen antamisesta, jos kysymyksessä on Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä perustason ammattipätevyyskoulutusta antava koulutuskeskus; ja

6) opetuksesta vastaavan johtajan vaihtumisesta.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.