552/2008

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskankalastus kielletään ICES osa-alueilla 22―24 ja 25―32 Suomen vuoden 2008 turskakiintiön käyttämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (42/2008) 1 § 1 kohdassa ja 2 § 1 kohdassa tarkoitetuille aluksille osoitetun suurimman sallitun saaliin täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten ICES osa-alueilta 22―24 pyytämän turskan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen jälleenlaivaus ja purku on kielletty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten ICES osa-alueilta 25―32 pyytämän turskan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen jälleenlaivaus ja purku on kielletty 7 syyskuuta 2008 lukien.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä syyskuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Harri Kukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.