545/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan opetusministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2003) 2 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1437/2007, seuraavasti:

2 §
Opetusministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat:

yliopistot ja niiden harjoittelukoulut

ammattikorkeakoulut

opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

opintotuen muutoksenhakulautakunta

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

arkistolaitos

Varastokirjasto

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat

näkövammaisten kirjasto

Museovirasto

Valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

Valtion elokuvatarkastamo

valtion elokuvalautakunta

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Veikkaus Oy

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Yliopistojen palvelukeskus.

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto sekä hallinto-osasto. Osastossa voi olla yksiköitä ja tulosalueita.

Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä kansainvälisten asiain sihteeristö, viestintäyksikkö ja sisäisen tarkastuksen yksikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.