542/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden rakennetuen perustana olevista rakennusten hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään tuettavien turkiseläinrakennusten ja lämpökeskusten hyväksyttävien kustannusten määräytymisperusteista ja vahvistetaan tuettavassa rakentamisessa hyväksyttävät yksikkökustannukset.

2 §
Turkiseläinrakennuksen hyväksyttävät kustannukset

Tukea määritettäessä rakentamisen hyväksyttävänä kustannuksena käytetään tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjä turkiseläinrakennuksen yksikkökustannuksia.

Turkiseläinrakennusten kustannusmuutokset otetaan huomioon tilastokeskuksen julkaiseman maatalouden tuotantorakennusten rakennuskustannusindeksin mukaisesti.

3 §
Lämpökeskusten hyväksyttävät kustannukset

Tukea määritettäessä rakentamisen hyväksyttävänä kustannuksena käytetään tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjä lämpökeskusten yksikkökustannuksia.

Lämpökeskusten kustannusmuutokset otetaan huomioon tilastokeskuksen julkaiseman maatalouden tuotantorakennusten rakennuskustannusindeksin mukaisesti.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä elokuuta 2008.

Asetusta sovelletaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen käsiteltävinä oleviin rakennussuunnitelmiin ja sellaisiin rakentamista koskeviin tukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 7.8.2008 tai sen jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Liite 1

Rakennustilan luokitus numero Tila yksikkö €/yks yksikköön saakka ylittävältä osalta €/yks Täsmennykset yksikkökustannukseen
2700 Turkistarhat
2710 Minkkien varjotalo jm (=juoksu-metri) 220 Häkkiriviä kohden, sisältää häkit ja juomakupit
2715 Minkkitarhan aitaus jm 40 Aidan korkeus 2 m verkko 25x25, yläreunassa peltisuoja, alareuna upotettu maahan 0,2 m
2720 Kettujen varjotalo jm 180 Häkkiriviä kohden, sisältää häkit ja juomakupit
2725 Kettutarhan aitaus jm 27 Aidan korkeus 2 m verkko 50x50, alareuna upotettu 0,2 m
2740 Nutriatarha, eläinhalli hym2(=hyöty- m2) 283 100 229 Lämmin tila, sisältää karsinat/häkit ja juottojärjestelmän
2750 Minkki- ja kettuhallit hym2 202 100 142 Ei sisällä häkkejä
Turkistarhojen peruskorjaus
2716 Varjotaloperustuksen korotus, soratäyttö, tiivistekelmu ja salaojitus varjotalo jm 74
Minkkitarhat
2711 Minkkihäkki 350x848x460 kpl 44
2712 Kiipeilyhäkki kpl 64
2722 Minkin pesäkoppi kpl 18
2723 Juottojärjestelmä, lämmitetty häkki 10
Kettutarhat
2721 Kettuhäkki 1200x1070x720, ruokintakouru ja makuuhylly kpl 105
2722 Kettupesäkoppi kpl 45
2723 Juottojärjestelmä, lämmitetty häkki 16
Rakennustilan luokitus numero Tila yksikkö €/yks yksikköön saakka ylittävältä osalta €/yks Täsmennykset yksikkökustannukseen
4300 Energiantuotantotilat
4310 Lämpökeskus
4313 Polttoaineen varastotila,< 100 m2 hym2 360 20 205
Polttoaineen varastotila ≥ 100 m2 hym2 205 100 140
4316 Kattila- ja syöttöhuone/-siilo hym²2 815 20 530
Lämmityslaitteistot
4301 Lämmityslaite uusiutuva polttoaine, teho < 500 kW kW 260 200 205 Lämmitysteho määrätään rakennusten lämpötehotarpeen mukaan. Sisältää kattilan, varaajan, hakepolttimen ja savupiipun
4302 Lämmityslaite fossiilinen polttoaine, teho < 500 kW kW 360 20 40 Sisältää kattilan, polttimen, piipun ja nestemäisen polttoaineen säiliön
Lämmityslaite, teho ≥ 500 kW Erillislaskelman ja tositteiden perusteella
4303 Lämmönjakokanava < 100 kW jm 95 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
4304 Lämmönjakokanava ≥ 100 kW jm 105 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
4305 Muut lämpölähteet (jätelämpö, vesistön, ilman, maaperän tai auringon lämpö) Erillislaskelman ja tositteiden perusteella

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.