523/2008

Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriö perii siltä, joka hakee toimilupaa työeläkevakuutustoiminnan harjoittamiseen tai jo myönnetyn toimiluvan muuttamista, toimilupamaksun. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää maksun kiinteäksi ja suuruudeltaan vastaamaan valtiolle toimilupa-asioiden käsittelemisestä aiheutuneita keskimääräisiä kokonaiskustannuksia.

2 §

Toimilupamaksusta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

3 §

Tarkemmat säännökset toimilupamaksun määräytymisestä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan vakuutusyhtiön toimilupamaksusta 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1421/1993).

HE 13/2008
TaVM 7/2008
EV 51/2008

Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.