489/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 28 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun metsästysasetuksen (666/1993) 28 § sellaisena kuin se on asetuksessa 869/1998 ja 664/2001, seuraavasti:

28 §
Poikkeus suden, karhun, ilveksen ja saukon, rauhoitusajasta

Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa suotuisan suojelutason säilyttämistä, riistanhoitopiiri voi myöntää 1 §:ssä tarkoitetun pyyntiluvan suden, karhun, ilveksen ja saukon metsästämiseksi 24 §:n 1 momentin 5 kohdan sekä 24 §:n 2 momentin estämättä:

1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi;

2) maataloudelle, metsätaloudelle, kalastukselle, eläintenpidolle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon estämiseksi;

3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle; sekä

4) tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden ottamiseksi.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu pyyntilupa voidaan myöntää vain:

1) suden metsästämiseksi poronhoitoalueen ulkopuolella 1.11.–31.3;

2) karhun, lukuun ottamatta vuotta nuorempaa karhun pentua sekä karhun naarasta, jota tällainen pentu seuraa, metsästämiseksi 20.8.–31.10;

3) ilveksen, lukuun ottamatta ilveksen naarasta, jota vuotta nuorempi pentu seuraa, metsästämiseksi 1.12.–28.2;

4) saukon metsästämiseksi 1.11.–30.4.

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu metsästys voi tapahtua poronhoitoalueella myös kiintiöiden puitteissa siten kuin 5 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Christian Krogell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.