452/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) 3 §:n 21 kohta ja 8 §:n 16 kohdan suomenkielinen sanamuoto sekä

lisätään 3 §:ään uusi 21 a ja 21 b kohta, 8 §:ään uusi 16 a kohta sekä 9 §:ään uusi 2 a kohta, seuraavasti:

3 §
Muut tulot

Vakiintunutta palkkaa määritettäessä huomioon ei oteta työhön perustumatonta tuloa, pääomatuloa tai tuloa, jota ei voida pitää vakiintuneena. Tällaista tuloa on:


21) irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus;

21 a) työaikapankista nostettu rahakorvaus ja palkkaturvana maksettu työaikapankin rahakorvaus;

21 b) työaikapankissa oleva säästö;


8 §
Sovittelussa huomioon otettava työn perusteella saatu ansiotulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat:


16) peitellyn osingon ansiotulo-osa;

16 a) työaikapankista nostettu rahakorvaus;


9 §
Muut tulot

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa eivät ole:


2 a) työaikapankista nostettu rahakorvaus siltä osin kun se on jaksotettu työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Esko Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.