442/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

lisätään lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/1973) 2 §:ään sellaisena kuin se on asetuksessa 882/1995, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 806/1992 ja asetuksessa 1345/2006, uusi 6 momentti, seuraavasti:

2 §

Mikäli päivähoidossa olevan lapsen hoitotarve muuttuu osapäivähoidosta tai muusta osa-aikahoidosta kokopäivähoitoon ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuen, kunnan on kuitenkin järjestettävä edellä mainituista syistä laajentuneen hoitotarpeen mukainen hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta.


6 §

Lisäksi 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen hoitoaikaa edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Anne Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.