382/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

lisätään maa-ainesten ottamisesta 24 päivänä marraskuuta 2005 annettuun valtioneuvoston asetukseen (926/2005) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Maa-aineslain 5 a §:ssä tarkoitettuun kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaan sovelletaan sen tavoitteiden ja sisällön osalta, mitä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EYVL N:o L 102, 11.4.2006, s. 15

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.