361/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2008

Opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Helsingin eurooppalaisesta koulusta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1463/2007) 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maksuista, joita Helsingin eurooppalainen koulu voi periä sen oppilailta.

2 §
Materiaalimaksut

Koulu voi periä oppilaalta oppimateriaaleista maksuja enintään todellisten hankinta- tai tuotantokustannusten mukaisesti. Jos oppilas hankkii oppimateriaaleja muutoin, häneltä ei voida periä niistä maksuja. Maksu voidaan periä etukäteen lukukausittain.

3 §
Ruokailumaksut

Koulu voi periä oppilaalta ruokailumaksuja enintään ruokailun järjestämisestä aiheutuvien keskimääräisten oppilasta kohden laskettujen kustannusten mukaisesti. Maksu voidaan periä etukäteen lukukausittain.

Jos oppilas on sairauden tai muun vastaavan pakottavan syyn vuoksi poissa koulusta kolmeakymmentä päivää pitemmän ajan, koulun on hakemuksesta palautettava poissaoloaikaa vastaava osuus maksusta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Marja Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.