320/2008

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 11 päivänä lokakuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 25 §, 27 §:n 1 momentti ja 34 §:n 5 momentti seuraavasti:

25 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

1) auton ja perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalla; auton ja perävaunun rekisterikilvessä on myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä;

2) L-luokan ajoneuvon rekisterikilvessä on enintään kolminumeroinen luku ja kaksi tai kolme kirjainta mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalla; L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvon rekisterikilvessä on myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä;

3) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroinen luku ja enintään kolme kirjainta mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

4) ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virkaauton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämä enintään nelinumeroinen luku valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla; mainittujen edustustojen ja niiden henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan ajoneuvon rekisterikilvessä on kirjain C ja ulkoasiainministeriön määräämä enintään viisinumeroinen luku valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

5) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

6) vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä (vientikilvet) on kansallisuustunnus, yksi kirjain ja enintään nelinumeroinen luku mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkoisin merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päättyy;

7) koenumerokilvessä on kirjaimet KOE, yksi kirjain ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

8) tullikilvessä on yksi kirjain, järjestysnumero ja kirjaimet FIN punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

Ajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkoisin merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta, jos ajoneuvossa on aikaisemmin ollut tällaiset kilvet tai jos ulkomailta tuotu ajoneuvo on otettu käyttöön ennen vuotta 1972.

Museoajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkoisin merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta. Lisäksi L-luokan museoajoneuvoa varten voidaan antaa rekisteritunnus, jossa on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku.

Rekisterikilvessä olevat numerot erotetaan kirjaimista väliviivalla.

27 §
Kansallisuustunnus

Auton, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvon, perävaunun ja vientirekisteröitävän ajoneuvon rekisterikilvissä on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2411/98 liitteen mukainen kansallisuustunnus. Suomessa asetuksen 2 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettu rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkki on FIN.


34 §
Siirtolupa

Siirtoluvan nojalla käytettävä ajoneuvo saa olla kuormattuna vain 1 momentin 1―3 ja 5 kohdan mukaisissa käyttötarkoituksissa ja kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua. Siirtoluvan nojalla käytettävällä ajoneuvolla saa vetää perävaunua, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus on 1 momentin 1―3 ja 5 kohdan mukainen. Jos vetävää ajoneuvoa käytetään siirtoluvan nojalla, myös rekisteröidyn perävaunun kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ajoneuvoa varten annetut tai kilpivalmistajalta tilatut L-luokan ajoneuvojen rekisterikilvissä olevat rekisteritunnukset saavat olla tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen L-luokan ajoneuvoille 26 §:n 1 momentin nojalla annettavat erityistunnukset ja mainitun pykälän 2 momentin nojalla annettavat ajoneuvossa aikaisemmin olleet rekisteritunnukset saavat olla tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.