302/2008

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 8 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 momentin 3 kohta asetuksessa 1491/2007, seuraavasti:

8 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) EU-sihteeristön päälliköllä, EU-sihteeristön apulaispäälliköllä ja talousneuvoston sihteeristön päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto;


Osaston johtajana toimivalta virkamieheltä, yksikön johtajana toimivalta virkamieheltä ja talousneuvoston sihteeristön päälliköltä edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä EU-sihteeristön apulaispäälliköltä, tiedotuspäälliköltä ja henkilöstön kehittämispäälliköltä käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan.Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Pääministeri
Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.