293/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2008

Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

Verohallitus on pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (658/2004) 2 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset
1 §

Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä siten, että palvelun käyttäjä voi hoitaa järjestelmän avulla ainoastaan seuraaviin suorituksiin 1 päivänä helmikuuta 2006 tai sen jälkeen liittyvät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät:

1) Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksetut palkat lukuun ottamatta tuloverolain (1535/1992) 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (868/1998) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa sekä julkisyhteisön maksamaa palkkaa. Kotitalous, joka saa lapsen kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) tarkoitettua yksityisen hoidon tukea, voi hoitaa järjestelmässä maksamaansa palkkaan ja yksityisen hoidon tukeen liittyvät työnantajavelvoitteet;

2) kotitalouden maksamat ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut sellaiset työkorvaukset, joiden saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin;

3) yleisesti verovelvolliselle maksetut urheilijan palkat;

4) yleishyödyllisen yhteisön maksamat tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut matkakustannusten korvaukset;

5) muiden kuin kotitalouksien maksamat ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut työ- ja käyttökorvaukset, jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Palvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
2 §

Lisäksi Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä sekä määrää niistä seuraavasti:

Järjestelmän avulla ei voi kerätä työaikakirjanpitoa varten tarvittavia tietoja.

Työnantajat, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää voivat järjestelmän avulla laskea ammattiyhdistysjäsenmaksut niiden työntekijöiden palkoista, jotka ovat antaneet siihen työnantajalle valtuutuksen. Työnantajat eivät voi järjestelmän avulla ilmoittaa maksuja ammattiyhdistyksille.

Kotitaloudet, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää, voivat ilmoittaa järjestelmän avulla tuloverolain 127 a―127 c §:ssä tarkoitetun kotitalousvähennyksen vähentämiseksi tarvittavat tiedot verovirastolle.

Palvelujärjestelmän piiriin kuuluvat tapaturma- ja työeläkevakuutusyhtiöt
3 §

Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä ovat mukana seuraavat tapaturmavakuutusyhtiöt:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ja Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö sekä seuraavat työeläkevakuutusyhtiöt:

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke- Tapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

Tunnistautuminen palveluun
4 §

Palveluun tunnistaudutaan Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Verohallituksen omistaman tunnistus.fi-palvelun mahdollistamilla tunnistamistavoilla.

Voimaantulo
5 §

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2008. Päätöksellä kumotaan Verohallituksen pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävissä 28 päivänä joulukuuta 2006 antama päätös (1460/2006).

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2008

Pääjohtaja
Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.