264/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 757/2002, sekä

muutetaan 5 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 § asetuksessa 1216/1996 ja 8 § asetuksessa 1140/2001, seuraavasti:

5 §

Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä maksetaan etuudensaajalle, jonka sukunimen alkukirjain on:

1) A―K, kunkin kuukauden 4 päivänä;

2) L―R, kunkin kuukauden 14 päivänä;

3) S―Ö, kunkin kuukauden 22 päivänä.

Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan maksaa 1 momentista poiketen.

Kansaneläkkeensaajalle rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä maksetaan kansaneläkkeen yhteydessä.

8 §

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään neljä arkipäivää ennen 5 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä maksettavien rintamalisien ja ylimääräisten rintamalisien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään etuuksien maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä.

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle kalenterikuukautena maksettujen etuuksien yhteismäärän ja saman kuukauden ennakkojen erotus maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava erotus kansaneläkerahastoon viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.