235/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna laissa 989/2007:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta asetamipridin, atratsiinin, deltametriinin, imatsaliilin, indoksakarbin, pendimetaliinin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta 13 päivänä joulukuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/73/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta 2008 atratsiinin ja deltametriinin jäämien enimmäismäärien osalta, 14 päivänä kesäkuuta 2008 asetamipridin, indoksakarbin, pendimetaliinin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta sekä 14 päivänä syyskuuta 2008 imatsaliilin jäämien enimmäismäärien osalta.

Komission direktiivi: 2007/73/EY (32007L0073); EUVL N:o L 329; 14.12.2007 s. 40

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.