158/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2008

Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun opetusministeriön asetuksen (1201/2006) 1 §:n 8 ja 9 kohta seuraavasti:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista opetushallitus perii kiinteän maksun ovat:


8) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (531/1986) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös 184 euroa ja päätös, jossa todetaan aiemmassa päätöksessä edellytettyjen täydentävien korkeakouluopintojen suorittaminen 35 euroa;

9) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 13 §:ssä tarkoitettu tunnustamispäätös 184 euroa ja päätös, jossa todetaan aiemmassa päätöksessä edellytettyjen korvaavien toimenpiteiden suorittaminen 35 euroa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2008.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.