156/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1997 annetun asetuksen (515/1997) 1 § seuraavasti:

1 §

Tekstiilien nimityksiin ja tekstiilikuitujen kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin sovelletaan Suomessa:

1) tekstiilien nimityksistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/74/EY sekä sen liitteiden I ja II muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi annettuja komission direktiivejä 97/37/EY, 2004/34/EY, 2006/3/EY ja 2007/3/EY;

2) kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/73/EY sekä sen liitteen II muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi annettuja komission direktiivejä 2006/2/EY ja 2007/4/EY; sekä

3) kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviä 73/44/ETY.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 73/44/ETY, EYVL L 83, 30.3.1973, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/73/EY, EYVL L 32, 3.2.1997, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/74/EY, EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38
Komission direktiivi97/37/EY, EYVL L 169, 27.6.1997, s. 74
Komission direktiivi 2004/34/EY, EUVL L 89, 26.3.2004, s. 35
Komission direktiivi 2006/2/EY, EUVL L 5, 10.1.2006, s. 10
Komission direktiivi 2006/3/EY, EUVL L 5, 10.1.2006, s. 14
Komission direktiivi 2007/3/EY, EUVL L 28, 3.2.2007, s. 12
Komission direktiivi 2007/4/EY, EUVL L 28, 3.2.2007, s. 14

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.