150/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla:

1 §
Kilohailikiintiön käyttäminen

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1404/2007 eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 Suomelle vahvistettua kilohailikiintiötä saavat Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset käyttää siten, että:

1) ICES osa-alueilla 22―28 sekä osa-alueella 29 leveyspiirin 59°30'N eteläpuolella edellä mainittujen alusten kilohailisaalis saa olla yhteensä enintään 9 149 tonnia; ja

2) ICES osa-alueella 29 leveyspiirin 59°30'N pohjoispuolella sekä osa-alueilla 30―32 edellä mainittujen alusten kilohailisaalis saa olla yhteensä enintään 13 520 tonnia.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalatalousylitarkastaja
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.