147/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 1, 5 - 7, 9 ja 11 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 ja 11 § asetuksessa 1007/2006, seuraavasti:

1 §
Rekisterihallinnon viranomaiset

Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön alaisena.

Maistraatit ovat lääninhallituksen alaisia rekisterihallinnon paikallisviranomaisia.

Ahvenanmaan maakunnassa rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa lääninhallitus.

5 §
Rekisterihallinnon yhteistyöryhmä

Rekisterihallinnon laaja-alaisten kehittämishankkeiden ohjausta ja seurantaa sekä eri hallinnonaloille kuuluvien toimintojen yhteensovittamista koskevia asioita käsitellään rekisterihallinnon yhteistyöryhmässä, jonka valtiovarainministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, Väestörekisterikeskus, työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, lääninhallitukset, maistraatit sekä rekisterihallinnon keskeisimmät yhteistyötahot.

6 §
Tulosohjaus

Valtiovarainministeriö asettaa rekisterihallinnon yleiset tavoitteet ja toimintalinjat.

Ministeriö hyväksyy Väestörekisterikeskuksen ehdotuksesta viraston tulostavoitteet.

Lääninhallitus hyväksyy maistraatin ehdotuksesta sen tulostavoitteet rekisterihallinnon yleisten tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella kuultuaan Väestörekisterikeskusta ja Patentti- ja rekisterihallitusta. Maistraatin tulostavoitteet hyväksyy sen läänin lääninhallitus, jonka alueella maistraatin toimialue on. Lapin ja Oulun läänin maistraattien tulostavoitteet hyväksyy kuitenkin Itä-Suomen lääninhallitus.

7 §
Määrärahat

Valtiovarainministeriö osoittaa määrärahan Väestörekisterikeskukselle sen toimintaa varten sekä määrärahat lääninhallituksille jaettaviksi maistraateille rekisterihallinnon toimintoja varten.

9 §
Maistraatin päällikön sijaisen määrääminen

Maistraatin päällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii työjärjestyksessä määrätty maistraatin virkamies. Maistraatin esityksestä lääninhallitus voi kuitenkin määrätä sijaiseksi toisen maistraatin päällikön, henkikirjoittajan tai muun virkamiehen tämän suostumuksella. Sijaisen määrää tällöin sen läänin lääninhallitus, jonka alueella maistraatin toimialue on. Lapin ja Oulun läänin maistraattien päälliköiden sijaisen määrää kuitenkin Itä-Suomen lääninhallitus.

11 §
Virkojen täyttäminen

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön ottaa Väestörekisterikeskus.

Maistraatin päällikön nimittää sen läänin lääninhallitus, jonka alueella maistraatin toimialue on. Lapin ja Oulun läänin maistraattien päällikön nimittää kuitenkin Itä-Suomen lääninhallitus. Muun henkilöstön ottaa maistraatti.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.