109/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtiontakauksesta perittävistä maksuista 23 päivänä tammikuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (20/2003) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 25/2005, seuraavasti:

3 §

Pitkäaikaisen luoton takauksesta perittävä vuotuismaksu on 0,50 prosenttia takausluoton pääomasta tai takausvastuun määrästä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Hallitusneuvos
Veikko Kantola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.