107/2008

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun tilintarkastuslain (459/2007) 55 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tilintarkastuslaissa tarkoitetun Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan suoritteista peritään maksuja Keskuskauppakamarille ja kauppakamarille tämän asetuksen mukaisesti.

2 §
Maksulliset Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) KHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

2) KHT-tutkintoon osallistumismaksu 610 euroa;

3) HTM-tutkintoon osallistumismaksu 490 euroa;

4) KHT-tilintarkastajan hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa;

5) KHT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

6) KHT-yhteisön hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa;

7) KHT-tilintarkastajan hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

8) KHT-yhteisön hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

9) KHT-tilintarkastajan hyväksymisen lakkaamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

10) todistus tilintarkastajarekisteristä 60 euroa;

11) ote tilintarkastajarekisteristä 15 euroa/ suppea, 30 euroa/laaja;

12) KHT-tilintarkastajan vuosimaksu 700 euroa;

13) KHT-yhteisön vuosimaksu 1 400 euroa;

Edellä tarkoitetun maksun lisäksi peritään KHT-yhteisöltä käsittelymaksuna KHT-yhteisössä työskennelleiden viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä olleiden KHT-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 180 euroa kaksi KHT-tilintarkastajaa ylittävältä määrältä.

14) maksu KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laaduntarkastuksesta 1 000 euroa; sekä

15) maksu muusta tarkastuksesta 130 euroa tunnilta.

3 §
Maksulliset kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) HTM-tilintarkastajaksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

2) HTM-tilintarkastajaksi hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa;

3) HTM-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

4) HTM-yhteisön hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa;

5) HTM-tilintarkastajan hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

6) HTM-yhteisön hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

7) HTM-tilintarkastajan hyväksymisen lakkaamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

8) HTM-tilintarkastajan vuosimaksu 415 euroa;

9) HTM-yhteisön vuosimaksu 830 euroa;

Edellä tarkoitetun maksun lisäksi peritään HTM-yhteisöltä käsittelymaksuna HTM-yhteisössä työskennelleiden viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä olleiden KHT- ja HTM-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 100 euroa kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä.

10) maksu HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laaduntarkastuksesta 1 000 euroa; sekä

11) maksu muusta tarkastuksesta 130 euroa tunnilta.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka Keskuskauppakamari ja kauppakamari hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) valokopiot ja muut jäljennökset;

2) rekisteri- ja tietokantapalvelut;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut; sekä

4) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

5 §
Maksujen ajankohta

Tämän asetuksen 2 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu osallistumismaksu on maksettava viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkintopäivää. Asetuksen 2 §:n 12 ja 13 kohdassa sekä 3 §:n 8 ja 9 kohdassa tarkoitettu vuosimaksu on maksettava kultakin kuluvalta vuodelta maaliskuun loppuun mennessä.

6 §
Maksujen jakaminen

Kauppakamarit maksavat muista kuin 3 §:n 10 ja 11 kohdassa perimistään maksuista 20 prosenttia Keskuskauppakamarille.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008 ja on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Hallitussihteeri
Sanna Alakare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.