101/2008

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista 16 päivänä maaliskuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (183/2006) 2 ja 5 a §, sellaisena kuin niistä on 5 a § asetuksessa 631/2007, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) suorilla tuilla tilatukiasetuksen 2 artiklan mukaisesti viljelijälle suoraan kyseisen asetuksen liitteessä I luetelluista tukijärjestelmistä myönnettäviä tukia;

2) viljellyllä pellolla kasvien tuotantoa varten viljeltyä peltoa, jota viljellään jäljempänä tämän asetuksen 5 §:ssä säädetyllä tavalla;

3) velvoitekesannolla tilatukiasetuksen III osaston 4 luvun 2 jakson mukaisesti vapaaehtoisesti kesannoitua kesannointioikeusalaa;

4) viherkesannolla velvoitekesantolohkoa, joka on kylvetty nurmikasvien siemenellä tai joka on ollut edellisenäkin vuonna monivuotista nurmea;

5) kasvipeitteisellä kesannolla velvoitekesantolohkoa, joka on viherkesantoa, luonnonvaraisten eläinten ruokintaan tarkoitettua kesantoa, jäljempänä riistakesanto, maiseman monipuolisuuden edistämiseen tarkoitettua kesantoa, jäljempänä maisemakesanto ja non food -kesantoa;

6) hoidetulla viljelemättömällä pellolla tuotantoon käyttämättömiä peltoja;

7) pysyvällä laitumella maata, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luonnollisesti (itseuudistuva) tai viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut viiteen tai yli viiteen vuoteen tilan viljelykiertoon.

5 a §
Viljelykierto

Maatilalla, jolla on käytössään komission asetuksen (EY) N:o 795/2003 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua maatalousmaata, on oltava vähintään kahta eri viljelykasvia tai muuta maatalousmaan hoito- tai käyttömuotoa. Viljelykiertovaatimuksen täyttää myös yksi viljelykasvi ja yksi muu maatalousmaan hoito- tai käyttömuoto. Yhtä viljelykasvia tai maatalousmaan hoito- tai käyttömuotoa on oltava yhtenäinen ala, jonka koko on vähintään 0,05 hehtaaria. Hoito- tai käyttömuodoksi ei hyväksytä viljelemätöntä tai tilapäisesti viljelemätöntä alaa. Viljelykiertovaatimus ei koske maatiloja, joilla on käytössään ainoastaan nurmikasvien alaa.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2008. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.