98/2008

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1117/1985) 3 §:n 3 ja 6 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 momentti asetuksessa 172/1997 ja 6 momentti asetuksessa 1402/2007, seuraavasti:

3 §

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, korvataan laitoskuntoutus muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään kahden viikon ajalta vuodessa. Jos vahingoittunut tai sairastunut jakaa laitoskuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa, korvataan laitoskuntoutus yhteensä enintään 20 vuorokauden ajalta vuodessa.


Jos vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan 2 momentin nojalla laitoskuntoutus enintään neljän viikon ajalta vuodessa, hän voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso on kuntoutuksessa vähintään seitsemän ja enintään 14 vuorokautta. Jos vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan laitoskuntoutus 3 momentin nojalla, hän voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että molemmat aviopuolisot ovat kuntoutuksessa enintään 10 vuorokautta. Vahingoittunut tai sairastunut voi jakaa 4 momentissa tarkoitetun 20 päivän päiväkuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso saa päiväkuntoutusta enintään 10 päivää ja 10 päivän päiväkuntoutusjaksonsa siten, että aviopuoliso saa päiväkuntoutusta enintään 5 päivää. Vahingoittunut tai sairastunut voi jakaa 4 momentissa tarkoitetun muun avokuntoutuksen hoitosarjan aviopuolisonsa kanssa siten, että 24 kerran pituisesta hoitosarjasta aviopuoliso saa enintään 12 ja 20 kerran pituisesta hoitosarjasta enintään 10 kerran hoitosarjan. Kuntoutusjakson jakamisen edellytyksenä on, että vahingoittunut tai sairastunut on täyttänyt tai täyttää 65 vuotta viimeistään sen kalenterivuoden aikana, jolloin kuntoutusjakso alkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Anne-Marie Brisson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.