51/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1389/2001:

1 §

Opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhintojen määräämiseksi toimitilat jaetaan kalleusluokkiin seuraavasti:

Toimitila Kalleusluokka Täydentävä selitys
1) Kirjastotilat
a) yleinen kirjasto 150
b) oppilaitoskirjasto 110
2) Hallintotilat 110 työ- ja neuvottelutilat varastoineen
3) Opetustilat
a) luokkatilat 120 teorialuokat ja ryhmätyötila
b) aineopetustilat 130 kuvaamataidon, luonnontieteiden, tekstiilityön, musiikin ja tietotekniikan opetustilat, kielistudio sekä erityisopetuksen yhdistetty kotitalouden ja tekstiilityön opetustila, kaikki oheistiloineen ja varastoineen
c) kotitalouden opetustila 140 oheistiloineen ja varastoineen
d) teknisen työn opetustila 150 oheistiloineen ja varastoineen
e) luentosali ja auditorio 160
f) liikuntasali ja näyttämä 110
4) Varastot
a) kylmä varasto 40
b) varasto 1 80 liikunnan ja näyttämön varastot, kalustamaton varasto sekä kirjastoautotalli
c) varasto 2 110 opetusvälinevarasto, kirjavarasto ja muu kalustettu varasto
5) Sosiaalitilat
a) säilytys- ja oleskelutilat 100 päällysvaatetilat, pukukaapit ja säilytyslokerikot, ohjelmoitu aulatila ja lepohuone
b) terveydenhoitotilat 120 myös liikuntaterapiatila
c) puku- ja pesutilat 140 myös näiden tilojen yhteydessä olevat WC-tilat ja sauna
d) erillinen WC 190 myös märkäeteinen, hoitohuone ja -WC sekä terapia-allastila
6) Oppilastilat 110 oppilaskunnan huone sekä luku- ja kerhotilat
7) Ruokailutilat
a) ruokasali 110
b) keittiö 140 kahvion ja taukotilan yhteydessä, sisältää laitteet
c) suurkeittiö 280 aputiloineen ja varastoineen, sisältää keittiölaitteet
8) Asunnot ja asuntolat
a) asunnot 80
b) asuntolahuoneet 90 myös oleskelutila keittiönurkkauksineen
9) Huoltotoimen tilat
a) kiinteistönhoitotilat 80
b) siivoustilat 140 sisältää siivouskeskuksen kiinteät laitteet
c) vaatehuoltotilat 140 sisältää pesulalaitteet

Erityisopetuksessa olevien liikuntavammaisten opetustilojen ja asuntolahuoneiden kalleusluokkaa voidaan korottaa 10 yksiköllä.

2 §

Kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta hyötyalan neliömetriä kohden on 1 657 euroa. Muihin kalleusluokkiin kuuluvan toimitilan yksikköhinta saadaan kertomalla kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta toimitilan kalleusluokalla ja jakamalla tulo luvulla 100.

3 §

Toimitilan yksikköhintaa korotetaan keskimääräistä korkeampien rakennuskustannusten vuoksi seuraavilla alueilla:

Yksikköhinnan korotus prosenttia Kunnat
10 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula, Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki
5 Hyvinkää, Hämeenlinna, Lahti, Lohja, Nurmijärvi, Porvoo, Riihimäki, Vihti, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Korppoo, Kustavi, Nauvo, Velkua, Hailuoto, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski ja Sodankylä
4 §

Tämän asetuksen 2 ja 3 §:n mukaisesti laskettua yksikköhintaa korotetaan toimitilojen varustamisen johdosta seuraavasti:

a) perusopetus ja lukiokoulutus 138 €

b) yleinen kirjasto 179 €

Edellä 1 momentissa tarkoitettua yksikköhinnan korotusta ei sovelleta asuntoihin, asuntoloihin eikä kirjastoauton talleihin.

Varustamisesta johtuva yksikköhinnan korotus ei sisällä erityisopetuksen vaikeavammaisia oppilaita varten tarvittavan erityisvarustuksen hankinnasta aiheutuvia lisäkustannuksia.

5 §

Valtionapuviranomainen vahvistaa hankekohtaisesti valtionosuuden laskennallisen perusteen muiden kuin 1 §:ssä mainittujen tilojen sekä toimitiloja ostettaessa uusien ja uusia vastaavien tilojen osalta. Valtionapuviranomainen vahvistaa hankekohtaisesti myös valtionosuuden laskennallisen perusteen muun kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimitilan varustamisen osalta.

6 §

Edellä 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut yksikköhinnat vastaavat rakennuskustannusindeksin (2005=100) lokakuun 2007 pisteluvun 111,8 kustannustasoa.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

Asetusta sovelletaan perustamishankkeisiin, joille myönnetään valtionosuutta vuonna 2008. Jos hanke on aloitettu ennen vuotta 2008, hankkeeseen kuitenkin sovelletaan aikaisempia säännöksiä.

Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista 4 päivänä helmikuuta 1999 annettu opetusministeriön päätös (161/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Yli-insinööri
Erkki Salmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.