48/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1368/2007) 2 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Valtion osakkuusyhtiöt

Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 2 §:n 4 momentissa tarkoitettuja valtion osakkuusyhtiöitä ovat Arek Oy, Elisa Oyj, FCG Finnish Consulting Group Oy ja OMX AB (publ), vaikka valtion osuus äänivallasta on niissä alle kymmenen prosenttia.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008

Ministeri
Jyri Häkämies

Neuvotteleva virkamies
Ilpo Nuutinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.