36/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 16 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1114/2005:

1 §

Vuodelta 2008 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan, jos

1) palkan maksajana on yksityinen työnantaja tai valtion liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002)

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
2,771 28,907 71,093
4,971 60,370 39,630
5,871 66,445 33,555

2) palkan maksajana on muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajansosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
3,821 48,443 51,557
2 §

Vuodelta 2008 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 37,4 %
2) sairausvakuutusmaksua 62,6 %
3 §

Vuonna 2008 kertyvistä, vuoteen 2007 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 40,6 %
2) sairausvakuutusmaksua 59,4 %
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.