32/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan myöntää kirjanpitovelvollisille lihan ostajille lihan kuljetusavustusta vuodelta 2007 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää tuotantopaikalta teurastamoon tai pienteurastamoon tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.

2 §
Lihan kuljetusavustuksen määräytyminen

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymien pienteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

3 §
Lihan kuljetusavustuksen määrä

Lihan kuljetusavustusta myönnetään Lapin läänin alueella tuotetusta lihasta liitteen 1 mukaisesti, kuitenkin yhteensä enintään 190 000 euroa.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää edellä 1 momentissa mainitun enimmäismäärän, maksettavaa tukea alennetaan suhteessa ylittymiseen.

Jos avustuksen saajan tämän asetuksen perusteella ja muuten maksetun tai maksettavan kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin edellä 1 momentissa säädetty määrä, tässä asetuksessa säädettyä avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

4 §
Voimaatulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

KULJETUSAVUSTUS
Tukialueet euroa/tonni
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 34,78
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 34,78
C3-P4
Posio 60,96
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta P5:een kuuluvia osia 60,96
C4-P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (32/2007) liitteessä 1 tarkoitetut alueet 139,31

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.