30/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 19 §:n 2 momentin, ammatillisesta koulutuksesta samana päivänä annetun lain (630/1998) 26 §:n 2 momentin sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1058/1998) 1 a ja 11 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on viimeksi mainitun lain 1 a § laissa 1123/2007:

1 §
Käyttöala

Yhteishakua käytetään otettaessa opiskelijoita ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitettuun lukiokoulutukseen. Yhteishakua käytetään myös otettaessa opiskelijoita muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävään kotitalousopetukseen.

Yhteishakua ei käytetä otettaessa opiskelijoita:

1) näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen;

2) oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen;

3) ammatilliseen peruskoulutukseen, joka on tarkoitettu ensisijassa aikuisille;

4) vieraskieliseen ammatilliseen peruskoulutukseen;

5) ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämään koulutukseen;

6) vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen;

7) maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen;

8) ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen;

9) aikuisten lukiokoulutukseen;

10) Helsingin saksalaiseen kouluun, International School of Helsinki -nimiseen kouluun ja Steiner-kouluihin.

2 §
Yhteishaku

Yhteishaussa haetaan yhdellä hakemuksella yhteishaun käyttöalaan kuuluvaan koulutukseen. Yhteishaku toteutetaan opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain (1058/1998) 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakurekisterin avulla. Yhteishaussa ja siihen liittyvässä täydennyshaussa noudatetaan opetusministeriön vahvistamia opiskelijaksi ottamisen perusteita ja aikatauluja.

3 §
Järjestäminen

Opetushallitus vastaa yhteishaun valtakunnallisesta toteuttamisesta, yhteishaun käyttöalaan kuuluvien hakemusten vastaanottamisesta, käsittelemisestä ja säilyttämisestä sekä päättää opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyvästä tarkemmasta aikataulusta. Opetushallituksen tehtävänä on lisäksi tuottaa yhteistyössä opetuksen- ja koulutuksen järjestäjien kanssa tietoa edistämään opiskelupaikkaa vaille jääneiden hakeutumista koulutukseen tai työelämään.

Koulutuksen järjestäjät tallentavat ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakurekisteriin koulutustarjontaa koskevat tiedot, opiskelijaksi ottamisen perusteet sekä muut opiskelijaksi ottamisen edellyttämät tiedot. Koulutuksen järjestäjät tallentavat hakurekisteriin myös tiedot opiskelupaikan vastaanottaneista.

4 §
Hakutoiveet

Hakiessaan yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen hakija voi esittää enintään viisi hakutoivetta. Hakijan hakutoiveet otetaan huomioon opiskelijavalinnassa hänen esittämässään hakutoivejärjestyksessä. Hakija voi muuttaa hakutoiveitaan vain hakuaikana.

Hakija voi hakea ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 §:n 1 momentissa ja lukiolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun joustavan haun perusteella kaikkiin hakutoiveisiinsa. Hakija toimittaa joustavan haun liitteet suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakurekisteri tuottaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamista koskevan valintaesityksen. Koulutuksen järjestäjä valitsee hakijan ylimmälle hakutoiveelle, johon hänen valintapisteensä riittävät. Hakija voi tulla valituksi varasijalta vain ylempiin hakutoiveisiinsa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmästä 30 päivänä joulukuuta 1998 annettu asetus (1197/1998).

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1 päivän elokuuta 2008 jälkeen alkavaan koulutukseen.

Lääninhallitukset osallistuvat opetushallituksen lukuun ohjaus- ja neuvontapalveluiden hoitoon sekä ohjaus- ja neuvontatahojen kouluttamiseen 31 päivään joulukuuta 2009.

Tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon sekä liikunnanohjauksen perustutkintoon johtava koulutus kuuluvat yhteishakuun 1 päivänä elokuuta 2009 alkavasta koulutuksesta.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.