25/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2008

Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Georgian välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 2 päivänä lokakuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä lokakuuta 2007 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä marraskuuta 2007, on voimassa 30 päivästä joulukuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Georgian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 26 päivänä lokakuuta 2007 annettu laki (951/2007) tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2008.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2008.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 5/2008)

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.