23/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta 19 päivänä joulukuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1472/2007) 2 §:n 4 momentti ja 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Määrärahan kohdentaminen yliopistoille

Jos 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa selvityksissä annetut tiedot muuttuvat, yliopiston on välittömästi ilmoitettava asiasta Työterveyslaitokselle.

3 §
Määrärahan kohdentaminen Työterveyslaitokselle

Työterveyslaitos voi käyttää työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta lainkohdan 4 momentin mukaisesti 1 314 000 euroa niihin Työterveyslaitoksen itse antaman työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) kahden työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavan erikoislääkärin toimen palkkaus- ja muista kustannuksista;

2) yhdentoista työterveyshuollon erikoislääkärin erikoistumistoimen palkkaus- ja muista kustannuksista; sekä

3) työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen seurantaan ja kehittämiseen liittyvien järjestelmien laatimisesta ja ylläpidosta sekä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhteensovittamisesta ja hallinnoinnista.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2008, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Lääkintöneuvos
Matti E. Lamberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.