12/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2008

Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004 Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Päättäessään oikeusavun antamisesta Suomen tulee asettaa oikeusapupyynnön täytäntöönpanossa saatujen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettujen tietojen luovuttamisen edellytykseksi, että pyynnön esittänyt valtio käyttää oikeusapumenettelyssä saamiaan henkilötietoja ainoastaan sopimuksen liitteen 6 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin tarkoituksiin. Ehdoksi on lisäksi asetettava, että pyynnön esittänyt valtio toteuttaa oikeusjärjestelmänsä mukaiset asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

3 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

4 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

HE 86/2005
LaVM 10/2007
EV 126/2007

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.