3/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina, luetellaan tämän asetuksen liitteessä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta 12 päivänä joulukuuta 2006 annettu opetusministeriön asetus (1170/2006).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Opetusneuvos
Jorma Ahola

Liite

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 §:N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA
VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ
Ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
KIELITIETEET
Ammattitutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto
MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN KOULUTUS
Ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto
KULTTUURIALA
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS
Ammattitutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto
Hopeasepän ammattitutkinto
Kaivertajan ammattitutkinto
Keramiikkakisällin ammattitutkinto
Kiviseppäkisällin ammattitutkinto
Kultaajakisällin ammattitutkinto
Kultasepän ammattitutkinto
Käsityöntekijän ammattitutkinto
Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto
Puusepänalan ammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Restaurointikisällin ammattitutkinto
Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
Seppäkisällin ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
(yhteinen muun tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen kanssa)
Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
(yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa)
Vaatetusalan ammattitutkinto
(yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa)
Veneenrakentajan ammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Verhoilijan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto
Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto
Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto
Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto
Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Puusepänalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto
Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
Seppämestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen muun tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen kanssa)
Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
(yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa)
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa)
Venemestarin erikoisammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET
Ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto
Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto
Valokuvaajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto
Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
TEATTERI JA TANSSI
Ammattitutkinto Teatterialan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto
MUSIIKKI
Ammattitutkinto Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA
LIIKETALOUS JA KAUPPA
Ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
Isännöinnin ammattitutkinto
Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
Myynnin ammattitutkinto
Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto
Sihteerin ammattitutkinto
Taloushallinnon ammattitutkinto
Tullialan ammattitutkinto
Ulkomaankaupan ammattitutkinto
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
Virastomestarin ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
Taloushallinnon erikoisammattitutkinto
Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto
LUONNONTIETEIDEN ALA
TIETOJENKÄSITTELY
Ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN
Ammattitutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto
(osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)
Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
Kylmäasentajan ammattitutkinto
Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Putkiasentajan ammattitutkinto
Rakennustuotannon ammattitutkinto
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Teknisen eristäjän ammattitutkinto
Suunnitteluassistentin ammattitutkinto
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
Vesihuoltoalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA
Ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto
Hitsaajan ammattitutkinto
Kaivosalan ammattitutkinto
Koneenasentajan ammattitutkinto
Koneistajan ammattitutkinto
Laivanrakentajan ammattitutkinto
Levytekniikan ammattitutkinto
Metallien jalostuksen ammattitutkinto
Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
Valajan ammattitutkinto
Valumallin valmistajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto
Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
Valajamestarin erikoisammattitutkinto
Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto
Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
Sähköasentajan ammattitutkinto
Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
Ammattitutkinto Tietokoneasentajan ammattitutkinto
Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto
Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto
Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto
Kirjansitojan ammattitutkinto
Painajan ammattitutkinto
Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Faktorin erikoisammattitutkinto
Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
Painajamestarin erikoisammattitutkinto
Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto
Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Kondiittorin ammattitutkinto
Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
Leipurin ammattitutkinto
Lihanjalostajan ammattitutkinto
Lihateollisuuden ammattitutkinto
Maidonjalostajan ammattitutkinto
Meijeriteollisuuden ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA
Ammattitutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto
Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
Kumialan ammattitutkinto
Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
Levyalan ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Muovimekaanikon ammattitutkinto
Paperiteollisuuden ammattitutkinto
Puusepän alan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Saha-alan ammattitutkinto
Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Erikoisammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
Levymestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
Puusepän alan erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Sahamestarin erikoisammattitutkinto
Venemestarin erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Jalkinealan ammattitutkinto
Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
Nahanvalmistajan ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Turkkurin ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Erikoisammattitutkinto Jalkinealan erikoisammattitutkinto
Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
Autokorimekaanikon ammattitutkinto
Automaalarin ammattitutkinto
Automyyjän ammattitutkinto
Autosähkömekaanikon ammattitutkinto
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto
Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
Pienkonemekaanikon ammattitutkinto
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto
Varaosamyyjän ammattitutkinto
Varastoalan ammattitutkinto
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto
Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
Automekaanikon erikoisammattitutkinto
Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto
Varastoalan erikoisammattitutkinto
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS
Ammattitutkinto Kivimiehen ammattitutkinto
Kunnossapidon ammattitutkinto
(yhteinen eri teollisuusaloille)
Lukkosepän ammattitutkinto
Nuohoojan ammattitutkinto
Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Vartijan ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
MAATILATALOUS
Ammattitutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto
Karjatalouden ammattitutkinto
Kengityssepän ammattitutkinto
Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto
Seminologin ammattitutkinto
Viljelijän ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto
Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto
Tallimestarin erikoisammattitutkinto
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
PUUTARHATALOUS
Ammattitutkinto Arboristin ammattitutkinto
Floristin ammattitutkinto
Puistopuutarhurin ammattitutkinto
Viinintuotannon ammattitutkinto
Viljelypuutarhurin ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto
Puistomestarin erikoisammattitutkinto
Taimistomestarin erikoisammattitutkinto
KALATALOUS
Ammattitutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto
Kalanviljelijän ammattitutkinto
Kalastusoppaan ammattitutkinto
METSÄTALOUS
Ammattitutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
(osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)
Erikoisammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto
Metsämestarin erikoisammattitutkinto
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA
Ammattitutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Luonnontuotealan ammattitutkinto
Porotalouden ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto
Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto
Riistamestarin erikoisammattitutkinto
MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS
Ammattitutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto
Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto
Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
SOSIAALIALA
Ammattitutkinto Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto
Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinnot Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto
TERVEYSALA
Ammattitutkinto Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET
Ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Päihdetyön ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
KUNTOUTUS JA LIIKUNTA
Ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto
Liikunnan ammattitutkinto
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
Valmentajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
Valmentajan erikoisammattitutkinto
TEKNISET TERVEYSPALVELUT
Ammattitutkinto Optiikkahiojan ammattitutkinto
Välinehuoltajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto
KAUNEUDENHOITOALA
Ammattitutkinto Hiusalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto
Kosmetologin erikoisammattitutkinto
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
MATKAILUALA
Ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto
Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
Matkaoppaan ammattitutkinto
Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA
Ammattitutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto
Ravintolakokin ammattitutkinto
Suurtalouskokin ammattitutkinto
Tarjoilijan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto
Dieettikokin erikoisammattitutkinto
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen
erikoisammattitutkinto
Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT
Ammattitutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
PUHDISTUSPALVELUT
Ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Tekstiilihuollon ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.