Säädökset alkuperäisinä: 2007

1100/2007
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta
1099/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin troolikalastuksen rajoituksista vuonna 2007
1098/2007
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
1097/2007
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta
1096/2007
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
1095/2007
Laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1094/2007
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1093/2007
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta
1092/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1091/2007
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1090/2007
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1089/2007
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa
1088/2007
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1087/2007
Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun päätöksen muuttamisesta
1086/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1085/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1084/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1083/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
1082/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
1081/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1080/2007
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1079/2007
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta
1078/2007
Valtioneuvoston asetus valtion aluejakoneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1077/2007
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1076/2007
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
1075/2007
Valtioneuvoston päätös Tammisaaren kaupungin, Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Raaseporin kaupungin perustamisesta
1074/2007
Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muurlan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan, Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin perustamisesta
1073/2007
Valtioneuvoston päätös Seinäjoen kaupungin, Nurmon kunnan ja Ylistaron kunnan lakkauttamisesta ja uuden Seinäjoen kaupungin perustamisesta
1072/2007
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1071/2007
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
1070/2007
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1069/2007
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
1068/2007
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1067/2007
Laki arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta
1066/2007
Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta
1065/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
1064/2007
Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1063/2007
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1062/2007
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
1061/2007
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1060/2007
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1059/2007
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista
1058/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 13 §:n muuttamisesta
1057/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1056/2007
Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1055/2007
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1054/2007
Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1053/2007
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta
1052/2007
Laki Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1051/2007
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.