Säädökset alkuperäisinä: 2007

1200/2007
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1199/2007
Laki Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1198/2007
Valtioneuvoston asetus erityisen luonnonsuojelualueen muodostamisesta Laajoen suistoon annetun asetuksen 5 § kumoamisesta
1197/2007
Valtioneuvoston asetus Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueista annetun asetuksen muuttamisesta
1196/2007
Valtioneuvoston asetus vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen 10 §:n kumoamisesta
1195/2007
Valtioneuvoston asetus lehtojensuojelualueista annetun asetuksen 10 §:n kumoamisesta
1194/2007
Valtioneuvoston asetus Saanan luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen 4 §:n kumoamisesta
1193/2007
Valtioneuvoston asetus Punkaharjun luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta
1192/2007
Valtioneuvoston asetus Kolin kansallispuistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1191/2007
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen 8 §:n kumoamisesta
1190/2007
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta
1189/2007
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1188/2007
Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta
1187/2007
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta
1186/2007
Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1185/2007
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2008
1184/2007
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
1183/2007
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
1182/2007
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
1181/2007
Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnasta
1180/2007
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
1179/2007
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1178/2007
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1177/2007
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta
1176/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1175/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1174/2007
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1173/2007
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1172/2007
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1171/2007
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1170/2007
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1169/2007
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1168/2007
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1167/2007
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1166/2007
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1165/2007
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
1164/2007
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1163/2007
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1162/2007
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1161/2007
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1160/2007
Laki asumistukilain 3 ja 25 §:n muuttamisesta
1159/2007
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1158/2007
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta
1157/2007
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta
1156/2007
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n 3 momentin kumoamisesta
1155/2007
Laki rintamasotilaseläkelain 9 a ja 17 §:n muuttamisesta
1154/2007
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1153/2007
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1152/2007
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1151/2007
Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.