Säädökset alkuperäisinä: 2007

1250/2007
Sisäasiainministeriön asetus Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan opintososiaalisista eduista
1249/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten
1248/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1247/2007
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1246/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
1245/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1244/2007
Liikenne- ja viestintäministerin asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1243/2007
Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1242/2007
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1241/2007
Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta
1240/2007
Verohallituksen päätös arvonlisäverolain 209 m §:ssä tarkoitetusta selvityksestä
1239/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1238/2007
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1237/2007
Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1236/2007
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
1235/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
1234/2007
Valtioneuvoston asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n kumoamisesta
1233/2007
Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1232/2007
Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä
1231/2007
Laki auktorisoiduista kääntäjistä
1230/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1229/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1228/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1227/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
1226/2007
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1225/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 4 b §:n muuttamisesta
1224/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1223/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1222/2007
Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1221/2007
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1220/2007
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2007
1219/2007
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1218/2007
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta
1217/2007
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta
1216/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta
1215/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruokien torjunta-ainejäämistä
1214/2007
Verohallituksen päätös vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1213/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten
1212/2007
Puolustusministeriön asetus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
1211/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 38 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
1210/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1209/2007
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1208/2007
Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1207/2007
Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta
1206/2007
Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista
1205/2007
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1204/2007
Laki rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta
1203/2007
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1202/2007
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1201/2007
Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.